Menu:
 
Triduum Paschalne, Wielki Piątek
18 kwietnia 2014r.

Lipnicanie gwarzo:
sadło -

tkanka tłuszczowa odkładająca się wokół narządów wewnętrznych zwierząt, wykorzystywana do przyprawiania potraw, zwłaszcza kapusty i kwaśnicy, np. Uprazyła sadła z lelit i omaściyła kwaśnice.

ćmalikować, ćmarykować, ćmaligować - pisać brzydko, niewyraźnie, bazgrać, np.: Dy przecie nie ćmarykuj tak, bo któ to przecytá?!

sádzować - sadzić, np. A jesce pryndzy sádzowali ty boby.

:: więcej

Warto wiedzieć:

...że Katedra Królewska na Wawelu posiada trzy wieże: Zygmuntowską, Zegarową (najwyższą) i Srebrnych Dzwonów (najstarszą).

...że na wieży Zegarowej Katedry Wawelskiej zamontowano mechanizm zegarowy i dwa gongi obwieszczające kwadranse i godziny

...że na wieży Srebrnych dzwonów zawieszono trzy mniejsze dzwony a to: Zbyszko ; ) od imienia fundatora biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, bohatera bitwy pod Grunwaldem, późniejszego kardynała, dzwon Hermana i najmniejszy dzwon Maćko

...że na wieży Zygmuntowskiej zawieszono pięć dzwonów, mianowicie: Wacław, Kardynał, Urban, Stanisław, no i oczywiście Królewski dzwon Zygmunt ufundowany przez Króla Polski Zygmunta I Starego, który w zamyśle fundatora „nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić”

...że nakręcenie zegara wawelskiego polega na wywindowaniu wszystkich trzech obciążników: mechanizmu chodu, bicia godzin i bicia kwadransów w górę. Zegar nakręcany jest ręcznie przy pomocy korby, co dwa dni. Wymaga to znacznego wysiłku (obciążniki ważą od 40 do 120 kg) i trwa około 10 minut.

...że Zygmunt jest do dzisiaj poruszany ręcznie przez zespół trzydziestu dzwonników

      Więcej pasjonujących informacji o wieżach, wnętrzu i podziemiach katedry znajdziecie na stronie Jej poświęconej. Zapraszamy na spacer po Katedrze królewskiej na Wawelu pod wezwaniem św. Stanisława, Biskupa i Męczennika i św. Wacława.


xtml css
e-parafia