Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Porządek Mszy Św.

Porządek Mszy Św.

Niedziele i uroczystości:
7.30, 10.00, 11.30, 15.00 z nieszporami

Święta nieobowiązujące:
7.00, 10.00, 18.00 (czas letni) lub 17.00 (czas zimowy)

Dni powszednie:
6.30, 18.00 (czas letni) lub 17.00 (czas zimowy)

Porządek Mszy Św.
Kancelaria
Kontakt
Strona główna

Na bieżąco:

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z NOWĄ FALĄ PANDEMII COVID 19

Data dodania: 2020-10-26

Ukochani Archidiecezjanie!

         W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

         W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef 2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).

         Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b). Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.

Drodzy Archidiecezjanie!

         Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.

         W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.

         Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.

         Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

+  Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

RÓŻANIEC ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII

Data dodania: 2020-10-03

RÓŻANIEC ŚWIĘTY – PAŹDZIERNIK 2020

 

Dzień

Dzień tygodnia

Kto prowadzi

1

Czwartek

Dzieci – klasy 3 SP

2

Piątek

Dzieci – SP nr 2

3

Sobota

Róża św. Dominika

4

Niedziela

Ksiądz

5

Poniedziałek

Róża św. Rity

6

Wtorek

OTA

7

Środa

Siostry Albertynki

8

Czwartek

Bierzmowani – klasa VII

9

Piątek

Dzieci SP nr 3 – klasa IV

10

Sobota

Róża św. Jana Pawła II

11

Niedziela

Ksiądz

12

Poniedziałek

Franciszkański Zakon Świeckich

13

Wtorek

Grupa Apostolska Centrum

14

Środa

Róża św. Józefa

15

Czwartek

Bierzmowani – klasa VIII

16

Piątek

Schola Exodus

17

Sobota

Różaniec śpiewany

18

Niedziela

Ksiądz

19

Poniedziałek

Dzieci SP nr 3 – klasa III

20

Wtorek

Schola młodzieżowa

21

Środa

Róża św. Moniki

22

Czwartek

Bierzmowani – klasa VI

23

Piątek

Diakonia scholi Exodus

24

Sobota

Róża św. Anny

25

Niedziela

Ksiądz

26

Poniedziałek

Dzieci – SP nr 3 – klasa IV

27

Wtorek

Ministranci i lektorzy

28

Środa

Róża św. Faustyny

29

Czwartek

Domowy Kościół

30

Piątek

Anioły Miłosierdzia

31

Sobota

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - transmisja live - godz. 10.00

Data dodania: 2020-04-09

Transmisja na żywo przez telewizje Orawa.tv z naszego kościoła parafialnego:


UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

24.05.2020 

GODZINA 10.00


Zapraszamy serdecznie: https://www.youtube.com/c/OrawaTV

News

Data dodania: 2020-05-12

W związku z trwającym nadal stanem epidemii i związanymi z nim obostrzeniami, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie otwiera od 18 maja nową formę przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa - kursy online. Ich ukończenie będzie potwierdzone świadectwem dla narzeczonych opatrzonym hologramem Archidiecezji Krakowskiej. Tylko takie świadectwa na terenie naszej archidiecezji mogą być uznawane jako potwierdzenie ukończenia bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

News

Data dodania: 2020-03-28

I. Sakrament pokuty i pojednania

 

W związku z epidemią koronawirusa w parafii, nie będzie wyjazdu do chorych w pierwszą sobotę miesiąca kwietnia. Spowiedź będzie możliwa tylko dla tych, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie się z kapłanem, wyznaczenie miejsca i godziny. Będą przygotowane listy, na które można się zapisać. Spowiedź będzie w tym tygodniu w pierwszy czwartek, piątek i sobotę. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Ponadto prosimy, aby osoby, które przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania w okresie rekolekcji parafialnych i osoby, które mają domownika na kwarantannie – poczekały z kolejną spowiedzią do momentu odwołania epidemii.

 

II. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

 

Triduum Paschalne będzie sprawowane bez obecności wiernych, ale transmitowane na żywo przez telewizje OrawaTV. Przez to będziemy mogli się łączyć duchowo w modlitwie w swoich domach – tworząc wspólnotę parafialną. 


Prosimy o to, aby:

 

a) Przygotować miejsce - szukamy w domu odpowiedniego miejsca, gdzie będziemy mogli przeżywać Msze św. Warto skoncentrować się nie tylko na technologii (telewizor, laptop czy tablet), ale także na uroczystym udekorowaniu pokoju. Prosimy, aby ustawić na stole krzyż i dwie zapalone świece. Można również postawić jakiś swój ulubiony obraz, ikonę lub figurkę. Chodzi o to, by to nie telewizor był w centrum domowego zgromadzenia, ale krzyż.

 

b) Ubrać odświętny strój - przygotować się należy nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie. Mimo że nie wychodzimy do kościoła, warto założyć niedzielny, uroczysty strój.

 

c) Przed Mszą świętą - gromadzimy się całą rodziną 10-15 minut przed transmisją. Zapalamy świece. Mogą to zrobić dzieci (starsze), by też czuły się zaangażowane w przygotowania, ale też w ten sposób poczuły wagę wydarzenia. Modlimy się wspólnie o dobre przeżycie Eucharystii, czytamy Ewangelię z dnia i wypowiadamy intencje. Jeśli są dzieci, niech także powiedzą swoje intencje.  Czas przed Mszą św. warto przeżyć w milczeniu.

 

d) Bierzemy aktywny udział - podczas Mszy św. odpowiadamy na wezwania, śpiewamy wspólnie pieśni czy psalm responsoryjny. Kiedy stoimy – mamy stać, podczas czytań – można usiąść. Na czas przeistoczenia i Komunii św. – klękamy. To wyraz czuwania, tęsknoty za Panem Bogiem, którego tym razem nie możemy przyjąć, jak zwykle to czynimy.  Po zakończeniu Mszy św., modlimy się – dziękując Panu Bogu za przeżyty czas.

 

Wielki Piątek


1-Duchowni odmówią Ciemną Jutrznie w kapłańskiej wspólnocie w kościele


2-W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną za dotkniętych epidemią


3-Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża


Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach

 

Wielka Sobota


1-Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów


2-Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. 


Jest on dostępny na stronie parafialnej (załącznik - pod tekstem)

 

Wigilia Paschalna/Wielkanoc


1-Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła pominiemy rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem nastąpi liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, nie stosując pokropienia. Potem nastąpi liturgia eucharystyczna.


2-Nie ma procesji rezurekcyjnej

 

III. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

 

Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii.

 

Po Wielkanocy:


a) wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, odwołamy I Komunie Święte i przełożymy ją na inny termin


b) wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej podejmą rodzice w porozumieniu z duszpasterzami 

 

IV. Pogrzeb

 

W dniu pogrzebu będzie celebrowana Msza św. żałobna z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie więcej niż 5 osób.

 

 

Duszpasterze parafii,


Ks. Proboszcz Jerzy Bargiel

Ks. Damian Obrał

Ks. Michał Kwiecień

 

News

Data dodania: 2020-02-08
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

OD 26 LUTEGO DO 1 MARCA 2020 R.

 

Środa Popielcowa:


7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

15.00 Kiczory Msza św. z nauką dla wszystkich.

16.00 Przywarówka Msza św. z nauką dla wszystkich.

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

 

Czwartek:


8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

15.00 Spowiedź w Przywarówce.

15.30 Przywarówka – Msza św. z nauką dla wszystkich.

17.00 Nabożeństwo pokutne

18.00 Msza św. z nauką dla małżonków

 

Piątek:


8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i Droga Krzyżowa.

15.00 Spowiedź w Kiczorach.

15.30 Kiczory – Msza św. z nauką dla wszystkich.

17.30 Droga krzyżowa dla dzieci i starszych.

18.00 Msza św. z nauką dla rodziców i wychowawców

 

Sobota:


od 8.00 do 9.00 Spowiedź.                                           

9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

Od 10.00 do 11.00 spowiedź szczególnie dla chorych.

11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i Namaszczenie chorych.

Od 15.00 do 17.00 Spowiedź.

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

 

Niedziela:


7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

8.45 Przywarówka – Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.45 Kiczory – Msza św. z nauką dla wszystkich.

11.30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

15.00 Gorzkie Żale i Msza św. z kazaniem pasyjnym.

 

News

Data dodania: 2020-01-06

Kochani Parafianie!

W dniach od 24 grudnia do 6 stycznia nasza wspólnota parafialna podjęła wysiłek zorganizowania wspaniałego dzieła jakim było „Lipnickie Betlejem”. Dzięki tej inicjatywie, mieszkańcy Lipnicy Wielkiej wraz z wielką rzesza ludzi z różnych zakątków Orawy a także Polski i Świata, odwiedzili naszą betlejemską wioskę i mogli przenieść się w czasy wydarzeń narodzin prawdziwej światłości, która zstąpiła na Ziemię - Jezusa Chrystusa.

To wspaniałe dzieło nie doszłoby do skutku bez was, drodzy Parafianie, którzy współtworzyliście oraz pomagaliście w budowie i organizacji „Lipnickiego Betlejem”. Dzięki waszym wysiłkom, staraniom, wielu poświęconym godzinom, niełatwej pracy oraz zaangażowaniu mogliśmy dać świadectwo żywej wiary, które przyniosło i będzie przynosić obfite owoce przez długi czas.

W tym miejscu chcielibyśmy skierować słowo „bóg zapłać” do osób, bez których pomocy, nie moglibyśmy się obyć. W sposób szczególny pragniemy podziękować: Karolinie Kowalczyk z Gminnego Centrum Kultury, Renacie Martyniak ze Stowarzyszenia Rozwoju Orawy; Januszowi Michalak za nadzór budowlany i całą logistykę; Prezesowi Wspólnoty Urbarialnej w Lipnicy Wielkiej Panu Karolowi Masteli, całemu zarządowi oraz Eugeniuszowi Węgrzynowi za ofiarowane drewno; Grzegorzowi Ignaciak i firmie Moderna za zaprojektowanie Żywej Szopki; Pawłowi Kowalczyk i Mariuszowi Bandyk za budowę i ciężką pracę, którą włożyli, aby powstało tak piękne dzieło; Piotrowi Dziurdzik za podłączenie prądu; Firmie ChyżBet - Prezesowi Janowi Łyś za wypożyczenie: konia, lamy i alpaka; Państwu Hrustek za wypożyczenie kóz; Państwu Kucek za wypożyczenie owieczek; Markowi Bodzioch i Panu Kościelnemu za nadzór i opiekę nad zwierzętami; Rodziną z naszej parafii, które przebrały się w świętą Rodzinę z Nazaretu i swoją obecnością ubogacały wnętrze lipnickiego betlejem; wszystkim grupą kolędniczym; Panią z Koła Gospodyń Wiejskich za dekoracje; Grzegorzowi Rzepiszczak, Bronisławowi Kowalczyk, Pawłowi Pastwie, Kamilowi Kuś i wszystkim współpracownikom telewizji OrawaTV; Karolowi Małkusiak wraz z żoną, młodzieży z IV klasy Technikum Budowlanego w Lipnicy Wielkiej, Jackowi Janiczak, Kamilowi i Dominikowi Bodzioch, Janowi Kowalczyk, Mirosławowi Krzyś, Marcinowi Skoczyk, Michałowi Janowiak, Janowi Kwak, Janowi Masteli z Zubrzycy Górnej, Józefowi i Patrykowi Rudnickim; Danucie i Janowi Kidoń, Dominikowi Dunaj, Jackowi Lichosyt, Rafałowi Lichosyt, Mariuszowi Brząkała. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyłożyli choćby najmniejszą cegiełkę przyczyniając się do organizacji tego wielkiego wydarzeni niezwykle ważnego zarówno dla naszej wspólnoty parafialnej, jak i lokalnej społeczności. Wszyscy tworzyliśmy grupę, którą nazwaliśmy Orawa Power – Orawa ma Moc. Ma moc, żeby coś zrobić dla wspólnoty parafialnej i lokalnej; ma moc, aby zmieniać teraźniejszość i tworzyć nową przyszłość.

„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków(…)zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień”. Niech słowa z listu do Hebrajczyków będą dla nas pewnego rodzaju motywacją oraz niech zachęcają nas do jeszcze większego zaangażowania i włączenia się  w podejmowane wspólne dzieła, którymi możemy dzielić się z innymi, przez co nasze życie staje się jeszcze bardziej szczęśliwe i doskonalsze ku chwale Bożej. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i mówimy „Bóg Zapłać”.

 

 

News

Data dodania: 2019-12-2125 grudnia 2019 rok

- godz. 10:00 - Schola Młodzieżowa

- godz. 12.00 - Schola Exodus

- godz. 15:00 - Schola Adonai

 

26 grudnia 2019 rok

- godz. 7:30 - Schola Młodzieżowa

- godz. 10:00 - Schola Exodus

- godz. 12:00 - Schola Exodus

- godz. 15:00 - Skrzypce

 

29 grudnia 2019 rok

- godz. 7:30 - Skrzypce

- godz. 10:00 Schola Młodzieżowa

- godz. 11.30 Orkiestra Dęta

 

01 stycznia 2020 rok

- godz. 11:30 - Schola Exodus

- godz. 15:00 - Schola Młodzieżowa

 

05 stycznia 2020 rok

- godz. 10:00 - Chór Eduardo

- godz. 11.30 - Orawianie im. Heródka

 

06 stycznia 2020 rok

- godz. 10:00 - Nowa Orawa

- godz. 11.30 - Wszystkie Grupy Muzyczne


« 1 2 3 4 5 ...11 »

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Jakuba Apostoła
25 lipca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia