Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Porządek Mszy Św.

Porządek Mszy Św.

Niedziele i uroczystości:
7.30, 10.00, 11.30, 15.00 z nieszporami

Święta nieobowiązujące:
7.00, 10.00, 18.00 (czas letni) lub 17.00 (czas zimowy)

Dni powszednie:
6.30, 18.00 (czas letni) lub 17.00 (czas zimowy)

Porządek Mszy Św.
Kancelaria
Kontakt
Strona główna

Na bieżąco:

Lipnickie Betlejem

Data dodania: 2024-02-07

Dziękujemy tym ,którzy pomagali w 

rozbiórce

 dekoracji 

przy Lipnickim Betlejem:

Janusz Michalak

Paweł Kowalczyk

Mariusz Bandyk

Jacek Lichosyt

Rafał Lichosyt

Artur Pniaczek

Zwyżka Jan Mastela z Zubrzycy Górnej

 

Bóg zapłać za wasze zaangażowanie.

Czytanie Pisma Świętego - Lectio Divina

Data dodania: 2024-01-21

Metoda Lectio Divina

metoda czytania i rozważania Słowa Bożego

 Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez rozważanie Bożego Słowa zobaczę, kim jestem, zmieni się także moje działanie w świecie.

 Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.

  1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia.
  2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli.
  3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.

Przebieg lectio divina

Istotą tej metody jest jej podział na kilka części:

  1. Czytanie (lectio),
  2. Medytację (meditatio),
  3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio).
  4. Działanie (actio)

Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha Świętego o dobre owoce. To kluczowy moment przed każdym czytaniem i rozważaniem Bożego Słowa. Głębokie znaczenie Pisma Świętego jest sekretem znanym tylko Duchowi Świętemu, który objawia je komu chce, jak chce, kiedy i gdzie chce. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego – pisze św. Paweł (1Kor 2,10). Tego Ducha Bóg udzielił i pragnie udzielać nam, jak mówi św. Łukasz: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Dlatego tak ważne jest, aby prosić o Ducha Bożego, który sam sprawi, że księga Pisma Świętego zostanie dla nas otwarta, to znaczy zrozumiemy jego sens dla nas dziś – w czasie i miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy.

 Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem, nad którym powinniśmy zatrzymać się dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle będzie to jeden werset, czasami kilka), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny charakter. Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są ważne, ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. Grzechem może stać się dopiero nasza odpowiedź na to uczucie.

 Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio.

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum, ale także i serce. Można się zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, objawia, komunikuje. Ważne jest, aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują.

Oratio – Teraz ty mów do Boga a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów (contemplatio).

Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być „porwani” przez Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. Może mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio – Twojej modlitwy do Boga, którą wzbudziło rozważanie danego fragmentu  – może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy przy Bogu bez słów – wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-28)

W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.

Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.

Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: "Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  (Jk 1, 23). Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to zapisz sobie konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. Pamiętaj, że działaniem może być także przyzwolenie, zgoda wobec Boga, aby coś w tobie zmienił, aby sam działał w tobie i przemieniał ciebie tak, jak chce. Po pewnym czasie będziesz wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi.

Twoim Actio może być także nauczenie się na pamięć jakiegoś wersetu z aktualnego czytania. Możesz także pomyśleć, jakie słowo, frazę czy werset zabierzesz ze sobą na cały dzień, to znaczy będziesz je powtarzał i wracał do niego w różnych momentach dnia. W ten sposób dasz Bogu szansę i przestrzeń do Jego działania w tobie, do tego, aby cię przemieniał swoim Słowem, które samo z siebie wydaje owoc: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon (…) (Mk 4,27-28).

Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka samo z siebie, porusza go, przekonuje o tym co prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do podejmowania zmian.

Link: https://www.onjest.pl/slowo/lectio-divina/ 

Żywa Szopka Lipnickie Betlejem

Data dodania: 2024-01-05

BUDOWA SZOPKI 2023

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

 którzy wzięli udział przy 

budowie Żywej Szopki Lipnickiego 

Betlejem: 

 

1.      Janusz Michalak

2.      Paweł Kowalczyk

3.      Mariusz Bandyk

4.      Jacek Lichosyt

5.      Rafał Lichosyt

6.      Artur Pniaczek

7.      Piotr Dziurdzik

8.      Tomasz Grucel

9.      Dominik Dunaj

10. Józef Garaj

11. Eugeniusz Węgrzyn

12. Tomasz Lach

13. Janusz Cieluch

14. Krzysztof Cieluch

15. Agnieszka i Dariusz Dziubek

16. Adam Surowczyk

17. Firma Mastela (Jan Mastela) z Zubrzycy 

Górnej

18. Uczniowie z liceum i technikum z Lipnicy 

Wielkiej: 

Ksawery Kanior, 

Kamil Marszałek, 

Łukasz Rzepiszczak, 

Mikołaj Kabat, 

Kacper Winczowski, 

Artur Marszałek

19. Danuta i Jan Kidoń

20. Koło Gospodyń Wiejskich Lipnica Wielka

21. Grzegorz Rzepiszczak

22.   Orawa TV

 

Pielgrzymka do Grecji 24.04-02.05.2024

Data dodania: 2023-12-17

Pielgrzymka autokarowa do Grecji śladami św. Pawła

 


Belgrad, Skopje, Verii, Meteory, Ateny, Saloniki, Termopile, Korynt.

Termin 24.04-02.05.2024

DZIEŃ 1

Wyjazd wczesnym rankiem. Przejazd przez Słowację, Węgry przyjazd do BELGRADU – zwiedzimy Stare

Miasto- Cerkiew Świętego Sawy jedna z największych cerkwi prawosławnych na świecie. Zwiedzanie

Twierdzy Kalemegdan – fortyfikacje wybudowane za czasów celtyckich,a następnie za czasów rzymskich

Zabudowania znajdujące się na wzgórzu wysokości około 125 metrów współcześnie pochodzą głównie z

XVII wieku. Msza Św w katolickim kościele w Belgradzie. Dalej przejazd na nocleg, obiadokolacja, nocleg,

na terenie Serbii.

DZIEŃ 2

Śniadanie i przejazd do SKOPJE - stolicy Macedonii nad rzeką Wardar. Zobaczymy widok na miasto z

Twierdzy Kale, średniowieczny most na rzece Wardar, monumentalne pomniki: Cyryla i Metodego. Króla

macedońskiego Filipa II ,oraz jego syna A. Macedońskiego. Zobaczymy też dom i muzeum Matki Teresy z

Kalkuty, która urodziła się w Skopje w 1910 r. Wyjazd w kierunku Grecji, Msza Św. przy schodach Św. Pawła

w VERII, gdzie uciekł Św. Paweł przed Salonikami Żydami. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie. Zwiedzanie klasztorów prawosławnych METEORY – klasztory zbudowane na wapiennych

szczytach, które obecnie zaliczane są do stu cudów świata. Jeden z sześciu czynnych klasztorów

zwiedzimy w środku. Kamienny las uważany jest za fenomen geologiczny – wysokość niektórych skał

dochodzi do 400m! Odwiedzimy PRACOWNIĘ pisania IKON bizantyjskich. Możliwość zakupu ikon i

pamiątek. Powrót do hotelu. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, wyjazd do ATENY - zwiedzanie starożytnym szlakiem wzgórze Akropolu., AREOPAG - skąd

przemawiał do Greków Św.Paweł Apostoł – jego mowa na AREOPAGU spisana jest w Dziejach

Apostolskich. Spektakularna odprawa warty przed parlamentem przy grobie nieznanego żołnierza, stadion

Kalimarmaro, katedra Dionizego Areopagity, biblioteka narodowa. Spacer po najstarszej dzielnicy Aten–

MONASTYRAKI. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Msza Św. Śniadanie. Całodzienny pobyt nad morzem. Obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 6

Śniadanie. Wyjazd na Peloponez. Przejazd przez KANAŁ KORYNCKI – (który łączy morze Egejskie z

morzem Jońskim) spacer po moście widokowym. Krainą ARGOLIDA jedziemy do EPIDAVROS - najlepiej

zachowany, czynny, antyczny teatr grecki z IV w p.n.e. z niezwykłą akustyką. NAFPLION – Perełka

Peloponezu - pierwsza stolica niepodległej Grecji z architekturą wenecką. Najciekawsza starówka w Grecji.

Msza Św. w polskim kościele katolickim. Następnie odwiedzimy STAROŻYTNY KORYNT i zobaczymy

górę AKROKORYNTU – górę SYZYFA, która wznosi się nad ruinami starożytnego miasta, gdzie Paweł

Apostoł przebywał 1,5 roku. Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7

Śniadanie. Przejazd na północ Grecji zobaczymy TERMOPILE - Pomnik Króla Leonidasa- miejsce wielkiej

bitwy pomiędzy Grekami a Persami w 480 r p.n.e. Przejazd malowniczą doliną TEMPI – Sanktuarium Św.

Paraskewy, oraz źródełko Dafne. Msza Św.przy Sanktuarium Św. Paraskewy w plenerze. Przejazd

między wybrzeżem Riwiery Olimpijskiej a najwyższym w Grecji pasmem Gór Olimpu. Pobyt na plaży.

Przejazd do hotelu, Obiadokolacja, Nocleg.

DZIEŃ 8

Śniadanie. Przejazd do Thessaloniki - gdzie Św. Paweł nie był dobrze przyjęty zwiedzimy zabytki miasta

wpisane na listę UNESCO - Biała, łuk Galeriusza, Rotunda, Bazylika Demetriusza z IV w., Agora. Przejazd

do KAVALA (dawnej Neapolis), skąd rozpoczął swą misję w Europie św. Paweł. Następnie przejazd do

FILIPPI - miejsca gdzie św. Paweł tworzył pierwszą gminę chrześcijańską. Msza Św. przy rzece św. Lidii,

gdzie Paweł ochrzcił pierwszą osobę na kontynencie europejskim. Powrót do hotelu,na obiadokolację i

nocleg.

DZIEŃ 9

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Na trasie Msza św. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

W/w program jest ramowy i może ulec małym zmianom w zależności od dostępności zwiedzanych

obiektów. Ostateczną kolejność zwiedzania ustala organizator.

Każdego dnia uczestniczymy we Mszy św.

Cena: 480 euro i 1190 zł dla grupy minimum 47 osób.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia 460 euro i 1190 zł.

 

Cena zawiera:

- przejazd komfortowym autokarem,

- opieka doświadczonego pilota,

- ubezpieczenie NNW i KL,

- podatek VAT,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- 8 noclegów,

- 8 śniadań,

- 9 obiadokolacji,

- zestawy słuchawkowe obowiązkowe podczas zwiedzania

- przewodnik,

- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera:

- ubezpieczenia od rezygnacji z pielgrzymki.

 

- dopłaty do pokoju 1 osobowego 120 EUR.

Msza Święta Babia Góra

Data dodania: 2023-09-07

 

W przyszłą niedzielę Msza św. na Babiej Górze o godz. 1200 w intencji ratowników GOPR i turystów.

Rajdy rowerowe w ramach projektu Interreg

Data dodania: 2022-09-17

Wyjazd do Skorzęcina

Data dodania: 2022-07-09

Wyjazd: poniedziałek, 18 lipca o godz. 4.00 (parking przy kościele, zbiórka o godz. 3.50)

Powrót: sobota, 23 lipca ok godz. 19.00

Krótki program: codzienna Msza święta, wspólny śpiew, Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu (w dniu wyjazdu), Biskupin (gród piastowski), jezioro Niedzięgiel, strzeżona plaża i kąpielisko

Należy zabrać: prowiant na pierwszy dzień wyjazdu (na drogę powrotną będzie w ośrodku), strój kąpielowy i akcesoria na plażę, krem do opalania z filtrem, podręczny plecak, przyjmowane regularnie lekarstwa, własny śpiwór i koc

ISTOTNE UWAGI: Podczas wyjazdu obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i korzystania z jakichkolwiek szkodliwych substancji. Ponadto, obowiązuje zakaz oddalania się od grupy i opuszczania ośrodka w godzinach nocnych oraz zakaz naruszania ciszy nocnej. Postępowanie wbrew powyższym zakazom oraz wszelkie zachowania ryzykowne lub wulgarne, a także niszczenie mienia, skutkować będą koniecznością odebrania dziecka na własny koszt. Prosimy uczulić dziecko na konieczność stosowania się do instrukcji opiekunów.

Koncert wielkanocny Natalii Lichosyt

Data dodania: 2022-04-17

Serdecznie zapraszamy na uwielbieniowy koncert wielkanocny w wykonaniu Natalii Lichosyt. Koncert będzie po wieczornej Mszy świętej w środę.

Natalia, która od samego początku prowadzi scholę Adonai w Przywarówce i wraz z nią śpiewa podczas comiesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu wybrała się do studia nagrań i zaczęła umieszczać swoje piosenki na kanale YouTube.
 
Aby posłuchać jednej z piosenek Natalii, kliknij w obrazek lub link poniżej:
 
 
 


Zachęcamy, by wspierać Natalię i przesłać tę piosenkę swoim znajomym.
 
Koncert: środa, 20.04.2022, po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.50)
 

1 2 3 4 ...10 »

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu, Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła
22 lutego 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia