Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć:

Konserwacja polichromii centralnego przęsła sklepienia

     Trzeci etap prac konserwatorskich w naszym kościele dotowanych z budżetu Województwa Małopolskiego trwał niewiele ponad dwa miesiące (od czerwca do początku września 2013 r.) . To był pracowity czas. Co udało się wykonać? Porządek prac był podobny do tego w ubiegłym roku.
     Konserwatorki ustaliły występowanie i zasięg odspojeń tynku, następnie zabezpieczyły miejsca narażone na odpadnięcie. Wykonano opaski zabezpieczające. Przyklejono bibułkę japońską specjalistycznym roztworem. Usunięto również przemalowania z 1982 roku, mianowicie rozmiękczono powłokę rozpuszczalnikiem, po czym zmyto wodą lub zeskrobano. Przeżyłowano większe pęknięcia tynku i wypełniono je zaprawą wapienno-piaskową. Skonsolidowano warstwy za pomocą zastrzyków przy użyciu preparatów mineralnych lub białego cementu.
       Dokonano również odgrzybienia wypraw roztworem wodnym preparatu Preventol ON. Utrwalono zachowaną warstwę malarską lub podklejono łuszczące się partie. Uzupełniono powierzchniowe ubytki i pobiały.  
     W końcu konserwatorki dokonały scalenia kolorystycznego w obrębie zachowanej polichromii (sceny Zdjęcie z krzyża i Ostatnia wieczerza) jak również zrekonstruowały niezachowane partie polichromii i pomalowały powierzchnie gładkie.
      Kto pracował? Nasze stare dobre Znajome : ) z firmy konserwatorskiej AC Konserwacja. Piotrowski, Kosakowski. Spółka Jawna z Krakowa. P. Ewa Gliwa-Kawecka, p. Anna Mikołajek, p. Magda i p. Miriam Mikołajek, córka p. Ani. Konserwatorki salwowały się jednocześnie przy wykonaniu części technicznej konserwacji, związanej z większym wysiłkiem męską częścią mocnej brygady.
         W sprawozdaniu końcowym po wykonaniu prac zapisano: Zatrzymano postępujący proces dezintegracji tynków metodą iniekcji podtynkowych i międzytynkowych oraz wypełniono ciśnieniowo pęknięcia konstrukcyjne. Usunięto wykwity i zarodniki grzybów pleśniowych, którymi porażone zostały wszystkie malowidła - wykonano zabieg dezynfekcji przez powlekanie preparatem Preventol ON i Boramon. Po oczyszczeniu warstw wtórnych warstwa malarska została utrwalona. Uzupełniono ubytki tynków i pobiał w tradycyjnej technologii wapiennej. Konserwacja estetyczna objęła scalenie kolorystyczne scen figuralnych oraz rekonstrukcję warstwy malarskiej na podstawie śladów i czarno-białych zdjęć archiwalnych. Konieczne było również scalenie wypraw w pozostałej partii pozbawionej malowideł - malowanie, a także wykonanie nowej metalizacji profili obramień gurtów w technologi pierwotnej - szlagmetalem na mikstion.
     Jedną czwartą środków na wykonanie prac konserwatorskich stanowiła dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Trzy czwarte uzbieraliśmy sami, z Bożą pomocą.
     Na platformę pod sklepieniem tym razem mieliśmy mniej szczebli drabiny. Wychodziliśmy po schodach na chór, potem dopiero po szczebelkach z poziomu galerii dobudowanej do chóru ; ) a.z.
      

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Środa II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Józefa Sebastiana Pelczara
19 stycznia 2022r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia