Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Strona główna

Na bieżąco:

Rok św.Józefa” ogłoszony przez papieża

Data dodania: 2020-12-19 20:45:01

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św.Józefa”zokazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET

Udziela się daru specjalnych Odpustów zokazji Roku Jubileuszowego nacześć Świętego Józefa, zarządzonego przezPapieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, wktórymŚwięty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, odkiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką ibolesną goryczą czasów, wktórychznajdował się Kościół prześladowany przezwrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła wszczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, żeoddnia dzisiejszego aż dodnia 8grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu orazdnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej iOblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, wktórymwszyscy wierni będą mogli najego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, wpełni realizując wolę Bożą.

Azatem niechwszyscy wierni, poprzez modlitwy idobre czyny, zpomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny zNazaretu, starają się uzyskać pociechę iulgę wciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie whistorii Kościoła, którynietylkoprzyznaje mu wyjątkowy kult zaraz poMatce Bożej ijego Oblubienicy, aletakże powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła zupodobaniem iwytrwale odnajduje wosobie Świętego Józefa, jak wskarbcu, dawne inowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny zEwangelii Św.Mateusza, który„ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe istare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza naRok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie zwolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego podzwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna orazmodlitwa zgodna zintencjami Ojca Świętego) wiernym, którzyodrywając się wduchu odwszelkiego grzechu, uczestniczyć będą wRoku Świętego Józefa wokolicznościach inasposoby określone przeztę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas zeswej strony, abyśmy odkrywali synowską więź zBogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania iodpowiadali zgłębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzyprzezco najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział wjednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie oŚwiętym Józefie.

b.WEwangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, któraznajduje się wgłębi serca iduszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga iprzeztoszczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas doodkrywania wartości ciszy, roztropności iuczciwości wwypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana wsposób wzorowy przezJózefa jest pełnym przylgnięciem doprawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem towłaśnie miłosierdzie Boga prowadzi dopełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzynawzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. Wpowołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny zNazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny iprawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie doodtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości imodlitwy, którymjest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzyodmawiać będą Różaniec Święty wrodzinach ipomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, wdn.1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przezwszystkich ludzi iaby ta godność natchnęła życie społeczne iprawodawstwo, stanowione zgodnie zrównym podziałem uprawnień iobowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, atakże każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika zNazaretu wmodlitwach wstawienniczych zatych, którzyszukają pracy, aby mogli znaleźćzajęcie, orazaby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny doEgiptu „pokazuje nam, żeBóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się wniebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia iopuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzyodmawiać będą Litanię doŚwiętego Józefa (wtradycji łacińskiej) lub Akatyst doŚwiętego Józefa, wcałości lub przynajmniej wodpowiedniej części (wtradycji bizantyjskiej), lub też jakąśinną modlitwę doŚwiętego Józefa, przypisaną jako własna wróżnych tradycjach liturgicznych, wintencji Kościoła prześladowanego odwewnątrz iodzewnątrz orazwintencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzycierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa zAvila uznała wŚwiętym Józefie patrona wewszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas wtejlub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak otym wiem zwłasnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas wewszystkich”[5]. Wniedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził zeswojej strony, żeprzykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności wzwiązku znowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa wKościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzyodmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności nacześć Świętego Józefa, np.„Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie wdniach 19 marca i1 maja, wŚwięto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi iJózefa, wNiedzielę Świętego Józefa (wtradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca iwkażdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego wtradycji łacińskiej.

Wobecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego wsposób szczególny naosoby wpodeszłym wieku, nachorych, umierających iwszystkich tych, którzyzusprawiedliwionych racji niemogą wyjść zdomu, aktórzyodrywając się wduchu odwszelkiego grzechu orazzintencją wypełnienia, gdytylkotobędzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią wdomu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności nacześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych iPatrona Dobrej Śmierci, ofiarując zufnością Bogu boleści iniedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia wotrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni wewłaściwe uprawnienia, ofiarnie iwielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty orazczęsto zanosili Komunię Świętą dochorych.

Sporządzono wRzymie, wsiedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz WiększyMenu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Jakuba Apostoła
25 lipca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia