Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Grupy parafialne

Grupy parafialne:

Historia spotkań i spojrzenie w przyszłość Rady Parafialnej

 

         Poniżej prezentujemy podsumowanie pracy Rady Parafialnej w kadencji 2011 - 2014 i zasady wyboru członków Rady nowej kadencji. Zamieszczone zdjęcia prezentują spotkanie Rady Parafialnej na plebanii w dniu wyborów samorządowych 21 listopada 2010 r.


            

              Podsumowanie pracy Rady Parafialnej w kadencji 2011 - 2014


    1. Członkowie rady

    Rada Parafialna Parafii pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej w drugiej kadencji podczas urzędowania obecnego proboszcza liczy 23 osoby (10 kobiet i 13 mężczyzn).
a.    Kapłani i siostry zakonne (5 osób) są członkami Rady z urzędu
b.    organista, p. Edward Siepak jest członkiem Rady powołanym przez proboszcza
c.     świeccy w liczbie 17 osób to członkowie Rady wskazani przez wiernych.
    173PICT1775.JPGKażda rola, oraz wieś Kiczory w obrębie naszej parafii mają w Radzie swoich reprezentantów. W pierwszym z minionych trzech lat odbyły się wyjątkowo dwa spotkania rady, w kolejnych latach spotkania Rady odbywały się z częstotliwością trzech w ciągu roku. Nadto trzeba dodać, że raz w roku odbywają się spotkania komitetów opieki nad kaplicami w Kiczorach i w Przywarówce, poza tym wierni otrzymują szczegółową informację z życia parafii w coniedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich, można więc uznać, że wyżej wymienione okoliczności są pełnym zadośćuczynieniem czwartego spotkania w ciągu roku, które przewiduje statut.

    2. Dokumentacja spotkań

    W archiwum parafialnym przechowywana jest księga protokołów spotkań Rady redagowanych zasadniczo przez sekretarza Rady, p. Danutę Paplaczyk. Pierwszym punktem bieżącego spotkania po modlitwie jest odczytanie przez przewodniczącego Rady protokołu z poprzedniego i podpisanie protokołu przez uczestników spotkania. W omawianym okresie nie wyłoniła się potrzeba pracy Rady w sekcjach. W czasie każdego spotkania przewodniczący Rady umożliwia członkom przedstawianie wolnych wniosków i zapytań.

    3. Kolegialne podejmowanie decyzji

    W okresie sprawozdawczym nie zdarzyło się, by przewodniczący Rady, czyli proboszcz parafii odstąpił od zdania Rady. Trzykrotnie członkowie Rady podejmowali decyzję przez głosowanie, mianowicie:
a.    w czerwcu 2013 r. w sprawie podwyższenia ofiary dla pracownika cmentarza parafialnego (decyzja zatwierdzająca, podwyższenie obowiązuje)
b.    w grudniu 2014 r. w sprawie wysokości premii za rok 2014 po wykonanej pracy dla pracownika cmentarza  

    4. Charakter pracy Rady mijającej kadencji:

a.    podjęcie JE Księdza Biskupa Grzegorza Rysia w czasie wizytacji parafii (listopad 2013 r.
b.    przychylność dla akcji charytatywnych (przygotowanie świątecznych paczek dla chorych i najbardziej potrzebujących i udział w ich rozwiezieniu do chorych)
c.    wrażliwość na problemy społeczne i moralne, degradujące godność osoby: nadużywanie alkoholu, obniżenie wieku inicjacji seksualnej, dostosowanie katechezy w parafii do nowej podstawy programowej i dekretu ks. kardynała w tej sprawie
d.    regularna dążność do poprawy zachowania porządku na cmentarzu i dbałości o segregację śmieci
e.    wszelkie decyzje umożliwiające zaprojektowanie i wykonanie pomnika nagrobnego śp. ks. prałata Bolesława Kołacza na placu kościelnym
f.    ustalenie przez komitety i radę porządku prac remontowych w kościele i w kaplicach, wszelkie decyzje umożliwiające wykonanie prac (wymiana instalacji elektrycznej w kościele, trzy etapy konserwacji sklepienia kościoła, wymiana dachu kaplicy w Kiczorach, remont zakrystii kaplicy w Kiczorach i wykonanie nowych mebli, wykonanie zadaszenia elewacji kaplicy w Przywarówce i zakup nowego instrumentu imitującego grę organów)
g.    dyskrecja i ostrożność w analizie i rozwiązywaniu sprawy objętej klauzulą tajności oraz cierpliwość i dążenie do pomyślnego rozwiązania problemów wlokących się od lat jak na przykład okresowy brak wody na cmentarzu.

    5. Frekwencja i sposób bycia członków Rady na spotkaniach.

    Podczas trwania kadencji Rady żaden z członków Rady nie złożył rezygnacji z członkostwa. Jeden z członków regularnie nie pojawiał się na spotkaniach Rady od początku kadencji. Drugi w ostatnim roku kadencji nie uczestniczył w 174PICT1776.JPGdwóch spotkaniach rady i nie usprawiedliwił swej nieobecności. Pozostali uczestniczyli w spotkaniach, bądź usprawiedliwiali swą nieobecność. Członkowie Rady wykazywali się na spotkaniach kulturą bycia, poszanowaniem dla odmiennych argumentów rozmówcy, dbałością o dobro parafii, o celowość i skuteczność działań duszpasterskich.
    Członkowie wykonali swą pracę dla dobra parafii bezinteresownie.
    Na ostatnim spotkaniu rady obecnej kadencji (7 grudnia 2014 r. ) i na spotkaniach komitetów w październiku br. członkowie Rady oddali się do dyspozycji przewodniczącego Rady, a przewodniczący Rady podziękował Członkom za owocną dla dobra parafii pracę w ciągu trzech minionych lat.

    6. Sposób wybierania członków rady nowej kadencji

    Do 15 stycznia 2015 r. można zgłaszać proboszczowi jako przewodniczącemu Rady proponowanych przez wiernych członków Rady spełniających poniższe kryteria. Najlepiej w poniedziałki, czwartki i soboty w kancelarii parafialnej. Proponowany przez wiernych kandydat -  jako reprezentant roli na której mieszka - może poszerzyć skład Rady w granicach określonych przez  punkty 3 i 4C statutu lub zmienić dotychczasowego członka Rady, reprezentanta tej samej roli, za zgodą przewodniczącego Rady. W wypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków rady dotychczasowi członkowie obejmą ponownie swoje stanowiska. W drugiej połowie stycznia 2015 r.  przewodniczący Rady poinformuje wiernych parafii o zgłoszonych kandydaturach, ewentualnie uzupełni skład Rady o członków powołanych przez niego i poda skład Rady drugiej kadencji.

    7. Kryteria kandydata na członka Rady Parafialnej.

    Może być nim jedynie katolik, kierujący się w życiu prywatnym normą Dekalogu. Człowiek, który publicznie nie prezentował poglądów sprzecznych z nauczaniem Kościoła i nie podejmował działań wywołujących zgorszenie publiczne wierzących. Zaangażowany w życie parafii, cieszący się społecznym poważaniem.

                                        Zachęcamy do udziału w wyborach do Rady Parafialnej. a.z.Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Sobota I tygodnia adwentu, Wspomnienie dowolne Św. Jana Diego Cuahtlatoatzin
9 grudnia 2023r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia