Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
O parafii / Kościół parafialny

O parafii / Kościół parafialny:

      Jezus nauczał lud w świątyni i głosił Ewangelię. Łk 20, 1

      O wkładzie przodków

      Murowany kościół św. Łukasza Ewangelisty wzniesiony został w stylu barokowym w l. 1762-1770 staraniem ówczesnego proboszcza w Lipnicy, pochodzącego z Zubrzycy Górnej, ks. Wojciecha Zubrzyckiego. Poświęcenie kościoła miało miejsce 7 kwietnia 1769 roku. Kościół jest budowlą orientowaną, tzn. jego część prezbiterialna jest zwrócona na wschód, czyli w stronę grobu Chrystusa w Jerozolimie. Jest jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście. W nawie pojawiają się trzy przęsła. Kościół od frontu posiada wyniosłą wieżę na rzucie kwadratu, nadbudowaną i nakrytą baniastym hełmem w r. 1798. Od północy do prezbiterium przylega prostokątna w rzucie zakrystia. Do nawy z kolei przylega zbudowana w drugiej połowie XIX w. kaplica o półkolistym zamknięciu. Pobożność ludowa nazwała ją „Gróbkiem MB”, dziś – kaplica Matki Bożej Bolesnej. Od strony południowej do nawy została dobudowana niewielka kruchta. 
      Kościół był odnawiany w drugiej połowie XIX wieku i w latach międzywojennych. Odkryto wtedy starszą, pochodzącą z XVIII wieku polichromię. Nowszą wykonano przed II wojną światową oraz w l. 1940-1942. Kolejnego odnowienia polichromii dokonano w l. 1980-1981. Zamalowano wtedy częściowo wykonaną wcześniej polichromię i częściowo ją uzupełniono. 
      Kościół aktualnie posiada wyposażenie neobarokowe. Wykonane zostało ok. roku 1915 przez warsztat z południowego Tyrolu, za czasów proboszcza ks. Józefa Bąka. 
      Polichromia figuralno-ornamentalna ścian i sklepień pochodzi z XX w. Poprzednią, pochodzącą z czasów budowy można było oglądać jeszcze w r. 1930. Na północnej ścianie prezbiterium (nad wejściem do zakrystii) znajdziemy scenę Zwiastowania. Na przeciwległej ścianie przedstawienie św. Stanisława Kostki w neobarokowym obramieniu. Obie wykonane przed II wojną światową przez Kazimierza Puchałę. Na sklepieniu nawy znajduje się polichromia wykonana przez artystę Jana Kenesa w latach 1940-1942. Przedstawia kolejno następujące sceny biblijne: Chrystus wśród dzieci, Os6church_big1[1].jpgtatnia wieczerza, Matka Boska w ogrodzie różanym, Boże Narodzenie, Zdjęcie z krzyża i Chrystus Siewca. Na ścianie tęczowej oglądać można Adorację Baranka tegoż artysty. Jak wyżej wspomnieliśmy, w l. 1980-1982 polichromię tę w części ornamentalnej zamalowano i wykonano nową aranżację malarską. Dodano też dwie sceny figuralne umieszczone na sklepieniu kaplicy Matki Bożej Bolesnej: Ofiarowanie Jezusa w świątyni i Ucieczka do Egiptu. Powstała także wtedy malatura ściany zachodniej, nad chórem z kotarą i aniołkami. Zmieniono wtedy formę malarską prezbiterium. Autorami scen byli artyści Jacek i Mieczysław Żubrowscy.

 
      O wyzwaniach dla nas
 
     Wnętrze kościoła św. Łukasza Ewangelisty wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej ze względu na bardzo zły stan estetyczny oraz przede wszystkim na zagrażający nie tylko zabytkowi, ale i zdrowiu ludzkiemu stan techniczny. Pęknięcia i odspojenia tynku, szczególnie na sklepieniu powodować mogą zagrożenie dla wiernych. Odpadnięcie fragmentu tynku ze sklepienia miało miejsce już kilka lat temu. Niepokoi też zagrzybienie, którym porażone są wszystkie ściany kościoła. Wykonanie systemu wentylacyjnego i odwodnienia burzowego wokół kościoła w 2009 r. z pewnością wpłynęły korzystnie na warunki wilgotnościowe i zahamowały proces rozwoju grzybów. Niemniej konieczna jest całkowita likwidacja form wegetatywnych i zarodników metodami chemicznymi. 
      Planuje się skucie zdegradowanych partii tynku poza zasięgiem polichromii. 
      Malatura wykonana w l. 1980-1981 jest pomieszaniem różnych stylów historycznych i nie łączy się z pozostawionymi z poprzedniej polichromii scenami figuralnymi. Poza tym wykonano ją farbami z dodatkiem organicznym, a te są wybornym siedliskiem dla rozwoju grzybów. Należy zatem usunąć warstwę przemalowania i eksponować polichromię z lat 1936-1940, aby przywrócić jednolity charakter wnętrza zgodny z miejscową tradycją zdobniczą. Zakładamy, na podstawie przeprowadzonych badań, że nie zachowały się malowidła z okresu powstania kościoła. Warstwa malarska z lat 1936-1940 jest obecnie pierwszą historycznie zachowaną polichromią. Trzeba ją odsłonić i zrekonstruować.

       W przygotowaniu powyższego opracowania wykorzystano fragmenty Sprawozdania z wykonanych badań odkrywkowych i programu prac konserwatorskich polichromii kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, którego autorem jest mgr Bogusław Krówka, konserwator dzieł sztuki, Kraków 2010        


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Jakuba Apostoła
25 lipca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia